ISO 9001

…Váš spolehlivý partner ve světě kompozitů

Vize a politika jakosti firmy

Základní vizí a posláním firmy je být solidním partnerem a úspěšnou obchodní firmou na evropském trhu surovin pro výrobu vyztužených plastů.

K naplňování této vize přijalo vedení společnosti tuto politiku jakosti:

  1. Plnit požadavky zákonných předpisů a zákazníků. Neustále zvyšovat spokojenost zákazníků s našimi službami.
  2. Neustále zvyšovat efektivnost systému managementu kvality.
  3. Vybudovat systém výběru nejvhodnějších dodavatelů co se týká vysoké a trvalé kvality zboží a služeb, plnění požadovaných termínů dodávek, výhodných nákupních cen, uplatnění nejmodernějších výsledků vědy a výzkumu v oboru výroby vyztužených plastů.
  4. Využívat nové technologie a materiály šetrné k životnímu prostředí a neohrožující zdraví zaměstnanců, snižovat podíl nebezpečných látek na celkovém prodeji.
  5. Neustále zlepšovat úroveň všech zaměstnanců firmy formou jejich vzdělávání, motivací a zabezpečením optimálních podmínek pro jejich práci.
  6. Podporovat neziskové zájmové skupiny v blízkém okolí, které svou činností zvyšují kvalitu života obyvatel.
  7. Využívat nejmodernější technologie ve všech činnostech firmy.

Ve Vizovicích dne 23. 1. 2012