Aditiva do polyesterových a nátěrových hmot

SURFACE SPECIALTIES
 • Inhibitor VXL 5918
 • Parafín 24/3%
 • Zjasňovač do UP pryskyřic – Aufheller C2/10
 • Smáčecí a rozlivová aditiva
 • Aditiva snižující viskozitu plniných systému
 • Aditiva zvyšující tixotropii
 • Odpěňovače – zvláště do gelcoatu a pryskyřic
 • Aditiva snižující emisi styrenu
 • Aditiva umožnující dosáhnout nelepivého povrchu UP a VE pryskyřic
 • Aditiva snižující povrchové napití gelcoatu
 • Luperfoam 329 – nadouvadlo do UP vypěňovacích systémů
OZNAČENÍ CHARAKTERISTIKA
Additol VXT 6228 Vysoce viskózní roztok termoplastu ve styrenu; aditivum s nízkým smrštením sloužící k redukci smrštění nenasycených polyesterových pryskyřic. V kombinaci s vysoce reaktivními typy Viapalu se používá k výrobě formových dílů lisovaných za tepla (SMC/BMC) nebo pultruzí a k výrobě polymerbetonu. Dávkování je ca. 20-30% (maximálne 40%), dle typu pryskyřice.
Additol VXT 6225/1 Reakční činidlo pro polyester/polyuretanové hybridní systémy.
Additol VXL 5918 10%-ní roztok inhibitoru k prodloužení doby želatinace nenasycených polyesterových pryskyřic.
Urychlovač Co1 1%-ní roztok kobaltu v xylenu.
Viapal ZUP 4617/50 Smáčecí a emulgační aditivum, snižuje separaci mezi nenasycenou polyesterovou pryskyřicí a komponenty s nízkým smrštením, redukuje viskozitu plněných systémů a zlepšuje tekutost. Zlepšuje barevnou homogenitu u typu s nízkým smrštěním vhodných pro pultruzi. Dávkování ca. 1%, dle typu pryskyřice.
Parafinový roztok 24/3% 3%-ní parafinový roztok v aromatické směsi.
Zjasnovač C2/100 Zjasňující prostředek do nenasycených polyesterových pryskyřic, disperze pigmentu a optického zesvětlovače ve změkčovači.
Trennmittel E Separátor k uzavření mikropóru, používá se pouze v kombinaci se separátorem „Trennmittel PVA“.
Trennmittel PVA Separátor na formy ze sklem vyztužených plastu, na formy z povrchově upraveného dřeva nebo melaminových desek.
BYK CHEMIE

 • Odpěňovače do UP pryskyřic a gelcoatu - BYK A 515, BYK A 555
 • Aditiva zvyšující tixotropii UP systému - BYK R 605, BYK LP-R 20320
 • Antiemisní aditiva - BYK S 740, BYK S 750
 • Rozlivová a síťovací aditiva - BYK S 706
 • Aditiva snižující viskozitu UP plněných systémů - BYK W 980, BYK W 985