Bezpečnostní listy

Bezpečnostní listy obdrží zákazníci při prvním nákupu produktu elektronickou nebo tištěnou formou.

V případě ztráty BL Vám rádi zašleme nový. BL jsou poskytovány jen k produktům klasifikovaným jako nebezpečné.