Dotace

Dotace

Název projektu: Pořízení fotovoltaických systémů pro společnost Polyvia Nova

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_138/0011682

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny na střechu budovy. Po realizaci projektu bude docházet velmi ekologickým a zároveň ekonomickým způsobem k výrobě elektrické energie. Vyrobená elektrická energie bude použita pro spotřebu v areálu společnosti.

Na daný projekt je poskytnuta finanční podpora z fondu Evropské Unie.