Topcoaty

OZNAČENÍ CHARAKTERISTIKA NEODVĚTRATELNÝ PODÍL DOBA ŽELATINACE [min] PROTAŽENÍ DO PŘETRŽENÍ ZÁKLADNÍ PRYSKYŘICE [%] APLIKACE
Viapal Topcoat
960 BE
Iso/NPG pryskyřice, urychlená, vysoce tixotropní, určená pro vysoce chemicky odolné závěrové nátěry s nelepivým povrchem. 61,5-65,5 12-18
10)
4,2 nátěr

Legenda

B urychlený
E zvýšená skladovací stabilita
M potlačená emise styrenu
T tixotropní
S světelně stabilizovaný
G granulát
Viskozita ověřena při 23°C Kegel-Platte
1) Střih 25 s-1
2) Střih 100 s-1
3) Střih 500 s-1
4) Střih 300 s-1
Podmínky vytvrzování viz technický list
6) 1,0% MEKP (BUTANOX M-50)
8) 1,5% MEKP
10) 2,0% MEKP
12) 2,0% MEKP/0,3% Co 1%
14) 2,0% MEKP/0,5% Co 1%
16) 2,0% MEKP/0,8% Co 1%
18) 2,0% MEKP/1% Co 1%
20) 2,0% MEKP/2% Co 1%
22) 2,0% MEKP/3% Co 1%/0,8% DMA 10%
24) 2,0% MEKP/3% Co 1%/1% DMA 10%
26) 1% DBP 50 - P
28) 2% DBP 50 - P
30) 5% DBP 50 - P
32) Speciální vytvzovací systém